Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy negatywnie ocenia znaczącą większość przepisów zawartych w projekcie tzw. Ustawy o kadrach m...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o interpretację przepisów dotyczących przyznania...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Scanmed - sieć placówek medycznych oferujących leczenie od POZ do szpitalnego oraz diagnostykę, zmienia właściciela. Kto nabył 100 proc. udziałów?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nowotwory były i będą w czołówce schorzeń powodujących zgony obywateli UE. Zdaniem prof. Bengt Jönsson, ekonomisty ze Sztokholmskiej Szkoły Ekonomiczn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia opublikował listę 72 produktów leczniczych, które po wejściu w życie zapisów ustawy o Funduszu Medycznym nie będą finansowane w ramach...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni Finanse

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie prezesa, w którym wprowadza zapowiedziane dziś nowe produkty rozliczeniowe związane z opieką nad pacj...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jeszcze dziś komisarz Stella Kyriakides oraz oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas przedstawią założenia "Farmaceutycznej St...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Trwająca pandemia koronawirusa i stopniowo wdrażane kolejne obostrzenia nie zahamowały sprzedaży leków. W październiku rynek apteczny odnotował sprzed...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zmiany w sprawozdawaniu świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach KOSM (kompleksowej opieki nad osobami ze stwardnieniem rozsianym). Wizyta fizjoterapeu...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W świetle doniesień o dysfunkcyjnych procedurach w przyznawaniu dodatku 100 proc. dla medyków, zajmujących się pacjentami COVIDowymi Ogólnopolski Zwią...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli zadłużenie szpitali mocno wzrosło w latach 2018 i 2019 roku. Na koniec 2019 roku wynosiło już 6453,4 mln zł.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wojskowy Instytut Medyczny informuje, że nie prowadzi zbiórki pieniędzy na zakup respiratora dla pacjentów COVID-19. Jednocześnie przekazuje, że sprzę...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni Finanse

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie bezpłatnych szczepionek dla personelu medycznego i osób 75+. Dotyczy on szczepionek przeciw grypie.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki chce by wszystkie podmioty lecznicze znajdujące się na terenie województwa regularnie tj. codziennie od poniedziałku do pi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Senatorowie z Komisji Zdrowia jednogłośnie opowiedzieli się za rządową nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków p...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...