Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na najbliższym posiedzeniu zajmie się m.in. Lekami na wrzodziejące zapalanie je...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Firma IQVIA przeanalizowała nową listę leków refundowanych. Obszerny dokument wprowadza wiele zmian - jakich?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ukazała się ostateczna wersja listy leków refundowanych. Zacznie ona obowiązywać od 1 listopada.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jak wczoraj informowaliśmy, późnym wieczorem pojawił się projekt nowej listy leków refundowanych. Firma IQVIA przeanalizowała ten obszerny dokument. C...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowało dokument, dotyczący prewencji i dobrych praktyk, które powinny mieć miejsce w każd...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Chińczycy pokładają najwięcej nadziei w jeszcze nie zarejestrowanej szczepionki przeciwko COVID-19, podczas gdy Rosjanie są najbardziej sceptyczni - w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Najnowsze dane makroekonomiczne wskazują, że udział leków produkowanych w Polsce w krajowym rynku farmaceutycznym spada, a rentowność ich wytwórców sp...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Z dr n. farm. Leszkiem Borkowskim, prezesem Fundacji „Razem w chorobie” rozmawiamy o farmakoterapii nowotworów prostaty.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

InventionBio, spółka działająca w branży biotechnologii, uzyska od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie w wysokości 16,5 mln zł...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Ministerstwo Zdrowia wyja...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dla chorych na ostre białaczki czas ma wyjątkowe znaczenie. Im wcześniej rozpozna się u nich te bardzo agresywne i błyskawicznie postępujące choroby h...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmie się na najbliższym posiedzeniu m.in. opracowaniem odpowiednich rozwiązań...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Kancelaria DZP oraz PEX PharmaSequence przygotowały ciekawy raport w sprawie chorób rzadkich. Mamy w nim m.in. porównanie działań innych państw w zakr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Liczba pacjentów przyjmujących stale leki osoczopochodne szacowana jest w Polsce na kilkanaście tysięcy. Dzięki dawcom osocza możliwe jest ratowanie ż...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Umowa daje państwom członkowskim Unii Europejskiej możliwość zabezpieczenia do 200 milionów dodatkowych dawek szczepionki opracowanej przez firmę Jans...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...