Niedofinansowanie systemu, a co za tym idzie wysoki wskaźnik współpłacenia pacjentów, to poważne bolączki polskiej ochrony zdrowia. Z analizy greckieg...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Przejrzystości 21/2023 w dniu 29.05.2023 r.Porządek obrad obejmuje:Przygotowanie stanowisk w sprawie:zasadności kwalifikacji świadcze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dla niemal połowy tych produktów marża hurtowa to mniej niż 1 zł, a dla znacznej części wręcz nie przekracza 50 gr. W tej cenie jest m.in. specjalisty...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rynek apteczny w kwietniu 2023 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 mld zł (4,083 mld). Wartość sprzedaży wobec kwietnia 2022 wzrosła o 316,3 mln PLN...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Leczenie pacjentów z chorobami rzadkimi wymaga wdrażania różnorodnych systemów opieki. Doświadczenia różnych państw wskazują, że chcąc zapewnić pacjen...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prokuratorskie śledztwa w sprawie zgonów dwóch młodych kobiet, którym przepisano przez internet leki leki opioidowe i przeciwlękowe zawierające benzod...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Brak nowelizacji ustawy refundacyjnej w agendzie ostatniego posiedzenia Rady Ministrów zaniepokoił środowisko farmaceutów. W apelu do Mateusza Morawie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jak producenci powinni postępować, by zapewnić pacjentom ciągłość dostaw produktów? Europejska Agencja Leków postanowiła przygotować wytyczne, które m...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zdrowotne obietnice i deklaracje PiS okiem farmaceutów: jak oceniają poszerzenie dostępu do "darmowych" leków w aptekach? Jakie potencjalne korzyści w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dopuszczenie do obrotu 89 leków stosowanych u ludzi, w tym 41 z nową substancją czynną zarekomendowała w zeszłym roku EMA, czyli Europejska Agencja Le...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wśród leków przeciwpłytkowych zaleca się ostrożność w terapii prasugrelem i tikagrelorem, należy też zwrócić uwagę np. na klemastynę czy ketoprofen. M...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbierze się na 20. w tym roku posiedzenie w poniedziałek, 22 maja.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zwiększenie nadzoru nad przepisywaniem leków zawierających środki odurzające to krok w dobrym kierunku, ale projektowane rozporządzenie ministra zdrow...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Znamy nazwisko nowego przewodniczącego ministerialnej Komisji Ekonomicznej, która zajmuje się negocjacjami cenowymi z producentami leków.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

14 mln Polaków skorzysta z bezpłatnych leków po zapowiadanym rozszerzeniu programu na dzieci i seniorów 65+ – poinformował wiceminister zdrowia Waldem...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...