Więcej pieniędzy na diagnostykę patomorfologiczną – dla placówek, które posiadają certyfikat akredytacyjny.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Kiedy podejrzewać astmę, co decyduje o jej rozpoznaniu, jak często wykonywać spirometrię – odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą lekarze podsta...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia planuje kolejne zmiany w programie „Profilaktyka 40 PLUS”. Zostanie on przedłużony i będzie można z niego ponownie skorzystać. Kto będz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Blisko 7,5 mln pacjentów w Polsce jest objętych opieką koordynowaną w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, z którymi NFZ zawarł dotąd ponad 12...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Kardiolog z przynajmniej rocznym doświadczeniem w analizowaniu danych oraz pielęgniarka kardiologiczna z podobnymi kompetencjami powinni znaleźć się w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Termin naboru wniosków w ramach projektu REACT-EU e-Usługi POZ został wydłużony do 26 maja. Liczy się kolejność zgłoszeń! Nabór zostanie zamknięty po...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ruszają szkolenia z medycznego języka angielskiego dla pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych i innych pracowników, którzy realizują zada...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ponad 3 godziny trwała czwartkowa awaria w Centrum e-Zdrowia, powodująca trudności z zapisem i odczytem e-skierowań – poinformował w czwartek po połud...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni POZ i AOS

Edukacja pacjentek, „szyta na miarę” profilaktyka, szersze kompetencje położnych – to niektóre pomysły mogące obniżyć wciąż wysoką w Polsce śmiertelno...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Indywidualny Plan Opieki Medycznej to ważny instrument opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Tworzony z myślą o konkretnym pacjencie d...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Będzie więcej pieniędzy na świadczenia stomatologiczne, refundowane przez NFZ – na stronie narodowego płatnika ukazało się właśnie zarządzenie jego pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ponad 1 tys. przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w całym kraju świadczy już opiekę koordynowaną, która daje pacjentom szybki dostęp do specjalist...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości uznała za zasadne rozszerzenie badań dzieci w drugim roku życia o ocenę rozwoju psychospołecznego, jednak nie uważa, by właściwe b...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od dziś oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia mogą rozpocząć proces wyłaniania realizatorów programu pilotażowego badania stóp u dzieci i m...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Znaczące zwiększenie finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także rehabilitacji leczniczej; mniej pieniędzy niż rok wcześniej na podst...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...