Nowelizacja rozporządzenia MZ wprowadza: przepisy umożliwiające przekazanie informacji o przyczynach współistniejących w przypadku udzielania porad os...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Łatwiejszy dostęp do porad diabetologa dziecięcego i endokrynologa dziecięcego to cel zmian przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zmieniaj...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort Zdrowia opracował zmianę rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi m.in. o zmiany w dia...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ocena natężenia bólu leczonego w warunkach ambulatoryjnych może być prowadzona wyłącznie w formacie numerycznym, słownym i obrazkowym, nie będzie możn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szpitale oraz przychodnie i inne placówki wykonujące zabiegi w znieczuleniu dostaną więcej czasu na dostosowanie się do standardów anestezjologicznych...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia kolejny raz zmienia rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Modyfikacje dotyczą zakr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od listopada lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą zlecić więcej badań i objąć opieką koordynowaną większą grupę chorych. W życie wchodzi właśnie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pacjenci ze zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym, z nadczynnością tarczycy oraz przewlekłą chorobą nerek mogą zostać objęci opieką koordynowaną w po...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Lekarz rodzinny zleci testy w kierunku alergii, a lekarz dyżurujący w nocnej opiece zdrowotnej skieruje pacjenta badania na miejscu. Od 1 listopada 20...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Żeby placówka medyczna mogła cieszyć się z certyfikatu akredytacyjnego, jakość świadczonych pacjentom usług musi zweryfikować wizytator Centrum Monito...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szpitale powiatowe nie są w stanie spełnić wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 października 2023 r., zmieniającym rozporządzenie w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia wydłuża pilotaż dotyczący monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Do kiedy potrwa program i c...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni POZ i AOS Wideo i podcasty

Gdyby samorządy powiatowe mogły zdecydować o tym, jak ma być zorganizowany system ochrony zdrowia, co by zaproponowały? - Nasza propozycja (...) jest...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rośnie liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne - w 2019 r. ze świadczeń opieki psychiatrycznej s...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia nie planuje rozszerzenia możliwości wystawania recept na bezpłatne leki na lekarzy pracujących w prywatnym sektorze. - Zależy nam na ty...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...