Choć resort zdrowia usunął - zgodnie z postanowieniem sądu - wpis, który zdaniem OZZL miał szkalować lekarzy, związkowcy zapowiadają dalszą walkę. Prz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz nowego Dyrekto...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wobec zmian demograficznych i społecznych, w obliczu tzw. długu zdrowotnego po pandemii, zarządzanie profilaktyką i promocją zdrowia powinno być dla s...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Do zadań nowo powołanego zespołu należy m.in. uproszczenie zasad preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe oraz recepturowe a także opracowanie w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Co nowego w wytycznych naukowych dotyczących diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca? Czy jesteśmy świadkami przełomu w rozpoznaniu i leczeniu „sta...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wprowadzone zmiany dotyczą załącznika do umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

NFZ opublikował zarządzenie, które wprowadza zmiany we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

mZUS dla Lekarza to aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która umożliwia szybki dostęp do procesów wystawiania i anulowania zaświadczeń...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Już 7 grudnia, po raz kolejny w przestrzeni Centralnego Domu Technologii w Warszawie, z możliwością uczestniczenia online, odbędzie się 16 edycja MEDm...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych po raz kolejny apeluje o odejście od jednoosobowych dyżurów. Zachęca do zgłaszania takich sytua...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia chce zmieniać szpitalne menu w ramach pilotażu – do konsultacji trafiło rozporządzenie w tej sprawie. Zespół, który miał przygotować wy...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W związku ze zmianami demograficznymi coraz więcej pacjentów potrzebuje opieki neurologicznej. Jednocześnie te dziedzina dynamicznie się rozwija, jeśl...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

V Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - wellbeing" współorganizowana przez Sekcję Socjologii Zdrowia i Med...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rezydenci przekonują, że liczba lekarzy w Polsce nie uzasadnia tak gwałtownego zwiększania liczby miejsc na studiach. I sprzeciwiają się masowemu uruc...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni

Darmowe konsultacje i badania diagnostyczne, spotkania z najwybitniejszymi w Polsce kardiologami, prezentacja najnowszego raportu Porozumienia Organiz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...