Prowadzenie terapii CAR-T jest możliwe wyłącznie w wykwalifikowanych środkach hematoonkologicznych. Obecnie certyfikat do realizacji tej terapii mają...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni Szpitale

Głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości Sejm przegłosował projekt ustawy, który łagodzi wymogi wobec lekarzy spoza UE, którzy chcieliby wykonywać zawód...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Krzysztof Bukiel pisze do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Po wielogodzinnych, burzliwych obradach, sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła dziś poselski projekt zawierający szereg regulacji związanych z sytuacją epi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Scanmed - sieć placówek medycznych oferujących leczenie od POZ do szpitalnego oraz diagnostykę, zmienia właściciela. Kto nabył 100 proc. udziałów?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Siedmioro pacjentów dorosłych i dwoje dzieci zostało do tej pory poddanych w Polsce terapii komórkami CAR-T – uznanej za przełom, najbardziej zaawanso...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

O nowy modelu raportowania, pulsoksymetrach, szpitalach tymczasowych i niepokojąco wysokiej liczbie zgonów z powodu COVID-19 w Polsce mówił podczas dz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

O ogromnej szansie, jaką dla dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną jest terapia komórkami CAR-T, rozmawiamy z prof. Krzysztofem Kałwakiem...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli zadłużenie szpitali mocno wzrosło w latach 2018 i 2019 roku. Na koniec 2019 roku wynosiło już 6453,4 mln zł.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

O terapii CAR-T cells i nadziejach związanych z toczącymi się nadal badaniami nad rozszerzeniem jej wskazań rozmawiamy z prof. Sebastianem Gieblem, ki...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zamówiła w żywieckim Famedzie pół tysiąca łóżek szpitalnych dostosowanych do potrzeb oddziałów intensywne...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Środowisko medyków nie kryje zaskoczenia zapisami kolejnego projektu ustawy antyCOVID-owej zgłoszonego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdani...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki chce by wszystkie podmioty lecznicze znajdujące się na terenie województwa regularnie tj. codziennie od poniedziałku do pi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

System monitorowania niepożądanych działań leków nie funkcjonuje prawidłowo. Działania te rozpoznawane w szpitalach, nie zawsze są jednak zgłaszane pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wojsko zapewniało, że wdrożyło procedury, uwzględniające wszystkie wymogi zabezpieczeń w dobie pandemii i są one rygorystycznie przestrzegane. Tymczas...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...