Pracownicy medyczni Finanse Szpitale

Zapowiadany dla Mazowsza pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej, ma być w krótkim czasie rozszerzony na kolejne regiony. W ten sposób resort zdrowia o...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Mamy ponad 300 powiatów, w każdym z nich jest szpital. Co to jest szpital i jaka jest jego rola w systemie opieki zdrowotnej tego chyba nie trzeba tłu...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Mają zmienić się wymogi co do sprzętu i kadry w placówkach ochrony zdrowia ubiegającą się o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności związanej z n...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Centralizacja szpitali to nie reforma systemu, ale krok wstecz, za który zapłacą pacjenci- przekonują przedstawiciele samorządów odnosząc się do rządo...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Agencja Oceny Technologii i Taryfikacji przedstawiła obwieszczenie dotyczące nowych taryf w onkologii. Co zmieni się w finansowaniu świadczeń dla pacj...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dotarliśmy do informacji, w której MZ podało partnerom społecznym jaką część kosztów działania placówek zdrowotnych stanowią wynagrodzenia wraz z kosz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od dziś Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł kontrolować jak świadczeniodawcy wykonują świadczenia COVID-owe. Zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie zo...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Sekcja Młodych Onkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wskazuje, że zdecydowana większość polskich pacjentów onkologicznych wyraża chęć z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jednym z najciekawszych wydarzeń nadchodzącego tygodnia będzie konferencja organizowana we wtorek (16 lutego) przez Związek Powiatów Polskich oraz Ogó...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jakich rozpoznań ma dotyczyć pilotaż sieci kardiologicznej? Ile potrwa? Gdzie będzie realizowany i dlaczego właśnie tam? Co ma się zmienić dla placówe...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Co będzie w "piątce Niedzielskiego", gdzie będzie można zrealizować "bon" na badania diagnostyczne, co dalej ze szpitalami powiatowymi i ich dyrektora...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy otrzymało certyfikat akredytacyjny EARL PET/CT. Dokument potwierdza, że procedury obrazowania...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dotychczas tylko 11 ośrodków z całej Polski zdecydowało się podpisać kontrakt na realizację świadczeń w ramach Breast Cancer Unitów. Sam minister zdro...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana przepisów umożl...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

NFZ przedstawił nowe brzmienie zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. W dokumenci...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...