- Bezwzględnie rekomenduję nowemu ministrowi zdrowia, aby wspierał rozpoczęte reformy, które są racjonalne i przyniosą wzrost wartości zdrowotnej – mó...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Najwyższy czas, żeby to pacjenci zaczęli też bardziej kreować system. Cały czas uważam, że my jako pacjenci musimy być bardziej kreatorami niż tylko o...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Profilaktyka sercowo naczyniowa, kontynuacja programów prewencyjnych i opieka koordynowana, Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, sekretarz generalnego...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ile tak naprawdę zarabiają pielęgniarki i jak to się ma do kwot rzucanych przez polityków? Od czego zależą ich wynagrodzenia? Dlaczego sądzą się z pra...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Mieliśmy osiem lat, żeby przedyskutować z premierem problemy środowiska pielęgniarek, teraz już nie czas na rozmowy, ale na poparcie projektu, nad któ...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jestem pełna nadziei i obaw. Pełna nadziei, bo ruszyło procedowanie ponownie w tej kadencji Sejmu, i pełna obaw, żeby to procedowanie nie trwało zbyt...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Mamy już nową minister zdrowia, ale skład wiceministrów póki co się nie zmienia i małe jest prawdopodobieństwo, że zmieni się pod przewodnictwem Ewy K...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rozszerzenie kompetencji diagnostów o możliwość udzielania porad diagnostycznych i doprecyzowanie innych zawodów, które mogą pracować w laboratoriach...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Chcemy wejść do ministerstwa zdrowia tuż po zmianie, by posprawdzać wiele dokumentów - tak poseł Dariusz Joński (Koalicja Obywatelska), w rozmowie z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Popieramy projekt pielęgniarek, jesteśmy otwarci na dyskusję na temat ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia – deklaruje Władysław Kosiniak-Kamys...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

In vitro to sprawa bardzo pilna - przekonuje Bartosz Arłukowicz z KO, mówiąc o projektach, którymi w pierwszej kolejności zajmie się sejmowa komisja z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Skrócenie kolejek, poprawienie finansowania ochrony zdrowia, oddłużenie szpitali, projekt obywatelski dotyczący wynagrodzeń pielęgniarek i położnych...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rajmund Miller, poseł Koalicji Obywatelskiej wymienia nowotwory, choroby układu krążenia i choroby cywilizacyjne jako przyczyny występowania niespotyk...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Cieszymy się przywilejem, że państwo polskie refunduje polskie leki po cenach wynegocjowanych z ministerstwem. Warunki, które stawia ministerstwo zd...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Walka z zadłużeniem szpitali, z kolejkami do lekarzy, poprawa dostępności leków, troska o pacjentów, przede wszystkim o kobiety, to najpilniejsze potr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...