Polska chce 9 lat wcześniej niż wymaga tego unijne prawodawstwo zrezygnować z wypełnień zębów amalgamatem. MZ właśnie zrobiło kolejny krok w tym kieru...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Kto zastąpił i Adama Jagodę, który po 20 latach pracy odchodzi z polskiego oddziale Medtronic Polska?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

SDS Optic otrzymało zgodę Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) na rozpoczęcie badań kli...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Przy korzystaniu nawet z podstawowych wyrobów medycznych może dojść do zdarzenia, w wyniku którego pogorszy się stan zdrowia pacjenta albo pojawi się...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) jednogłośnie zdecydowały o dopuszczeniu...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Izba POLMED przy wsparciu Fundacji Innowo opracowała raport „Sektor wyrobów medycznych w Polsce”. To pierwsza tego rodzaju publikacja, która w komplek...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Środki ochrony osobistej o wartości około 4 mld funtów, zakupione przez rząd Wielkiej Brytanii podczas pandemii koronawirusa, mają zostać zniszczone,...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało, że na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze z warszawskiej Delegatury CBA...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, w którym określono wysokość opłat dla producentów i dystrybutorów wyrobów...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Minister Zdrowia wskazuje na potrzebę podawania czwartej dawki szczepienia przeciw COVID-19 osobom z zaburzeniami odporności. W komunikacie czytamy: "...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ze względu na rosnącą liczbę przypadków zachorowań na ospę małpią na świecie, producenci wyrobów medycznych intensyfikują swoje starania w celu opraco...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, który ma załatać poważną dziurę w przepisach. Do tej pory brak było bowiem regulacji sposobu...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ograniczony zakres umów z NFZ, słaba organizacja, niedobór lekarzy i awaryjność urządzeń - w ocenie Najwyższej Izby Kontroli to najważniejsze przyczyn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia opublikowało uwagi zgłaszane w ramach uzgodnień do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Ukazały się komentarze m.in. od UOK...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od 1 czerwca pacjenci, medycy, apteki i sklepy miały wrócić do papierowych zleceń, pieczątek i podpisów. Alarmowaliśmy o tym w tym tygodniu po komunik...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...