Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podczas dzisiejszej konferencji "Choroby Rzadkie – Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich a Fundusz Medyczny” powied...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Najlepszą formą leczenia byłaby tu profilaktyka, którą stosujemy w innych chorobach, np. w pierwotnych niedoborach odporności, kiedy nie chcemy lecz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) to bardzo rzadka choroba hematologiczna o podłożu immunologicznym. Jej diagnostyka sprowadza się oceny wystąpien...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rządowy dokument poświęcony chorobom rzadkim i lekom sierocym jest wpisani do wykazu prac legislacyjnych z dzisiejszą datą i dopiskiem, że ma zostać p...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pracodawcy RP zgłaszają swoje uwagi do Narodowego Planu Chorób Rzadkich. Dotyczą one głównie procesu refundacji. Palna ma poprawić m.in. dostęp do lek...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jakie zasady finansowania diagnostyki i leczenia chorób rzadkich należy przyjąć, by zagwarantować pacjentom poprawę ich sytuacji? Czy przyjęcie Narodo...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W niedzielę minister zdrowia ma wystąpić na konferencji na temat chorób rzadkich. I MZ stara się, by wcześniej skończyć prace i opublikować projekt Na...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...