Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) to bardzo rzadka choroba hematologiczna o podłożu immunologicznym. Jej diagnostyka sprowadza się oceny wystąpien...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rządowy dokument poświęcony chorobom rzadkim i lekom sierocym jest wpisani do wykazu prac legislacyjnych z dzisiejszą datą i dopiskiem, że ma zostać p...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pracodawcy RP zgłaszają swoje uwagi do Narodowego Planu Chorób Rzadkich. Dotyczą one głównie procesu refundacji. Palna ma poprawić m.in. dostęp do lek...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jakie zasady finansowania diagnostyki i leczenia chorób rzadkich należy przyjąć, by zagwarantować pacjentom poprawę ich sytuacji? Czy przyjęcie Narodo...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W niedzielę minister zdrowia ma wystąpić na konferencji na temat chorób rzadkich. I MZ stara się, by wcześniej skończyć prace i opublikować projekt Na...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...