Nowe świadczenie – wszczepienie pompy wspomagające pracę lewej komory serca jako terapii docelowej u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, którzy n...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni Finanse

Postępowanie w sprawie ujawnienia przez byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wrażliwych danych lekarza, krytykującego poczynania jego resortu,...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły – według szybkiego szacunku - o 6,5 pro...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Karę w wysokości 100 tys. zł nałoży na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego za ujawnienie wrażliwych danych lekarza, krytykującego poczynania...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Samorząd województwa dolnośląskiego poszerzy program w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie w tym regionie. Ruszył właśni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Świadczenie wspierające: przepisy zostały dziś wieczorem opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zawierają formularz i listę 32 czynności - od wyników "testu"...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Komisja Zdrowia Sejmu RP pozytywnie rozpatrzyła we wtorek obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Producent sensora do monitorowania zmian temperatury WARMIE i dysponująca systemem telemedycznym skracającym leczenie ran spółka Polmedi połączyły się...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Koszt ponoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leki recepturowe, czyli leki na receptę przygotowywane przez farmaceutę w aptece stale rośnie i praw...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szacunek dla pacjenta nakazuje, by wyników, z których dowie się, czy zbadana zmiana jest nowotworowa czy też nie - nie przekazywać mu w biegu, na kory...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ponad 1,3 mld zł trafiło od lipca do 4,5 mln dzieci. Ale kto nie złoży szybko dokumentów, straci możliwość dostania pieniędzy w tym roku. W tym tygodn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wydłużenie życia osoby po zawale mięśnia sercowego o rok w ramach programu KOS-Zawał - i to rok życia dobrej jakości - kosztuje NFZ niecałe 15 tys. zł...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

In vitro finansowane z pieniędzy publicznych to jeden z zapowiadanych przez KO 100 konkretów na 100 dni, a zarazem element umowy koalicyjnej. Jakie je...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Okulary to w świetle prawa wyrób medyczny, na który – podobnie jak na protezę czy obuwie ortopedyczne – przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Popieramy projekt pielęgniarek, jesteśmy otwarci na dyskusję na temat ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia – deklaruje Władysław Kosiniak-Kamys...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...