- Jest nadzieja, na pozytywne zakończenie tego procesu, czyli że nie zapłacimy tyle, ile żąda firma - mówi Katarzyna Sójka, pełniąca funkcję ministra...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rynek apteczny w październiku 2023 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4,494 mld zł. Wartość sprzedaży wobec października 2022 wzrosła 11,5 proc. (463...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

7 proc. PKB na ochrony zdrowia w 2027 r., szybka e-rejestracja do lekarza, Fundusz Modernizacji Szpitali Powiatowych i Bon Rodzicielski dla rodzin bor...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dodatki przyznane szpitalom, które w 2022 r. nie zrealizowały kontraktów, będą mogły być uwzględnione przy ustalaniu wysokości ryczałtu na 2024 r. Bez...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Encefalopatia, udar mózgu, bóle głowy, utrata węchu i zaburzenia ze strony nerwów obwodowych – to potencjalne neurologiczne następstwa przechorowania...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Projekt pierwszego Narodowego Programu Zdrowia był gotowy jeszcze za rządów PO-PSL. Wtedy też uchwalono ustawę o zdrowiu publicznym, na którą czekaliś...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pieniądze wypłacone szpitalom podczas pandemii w formie zaliczek - tzw. jedna dwunasta - będą mogły zostać rozliczone w kolejnych okresach rozliczenio...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Minister rozwoju i technologii umorzył Instytutowi Matki i Dziecka zadłużenie na kwotę 25,5 mln zł. - Umorzenie długu to szansa na dalszy, stabilny ro...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W pierwszej kolejności zabiegi in vitro finansowane przez państwo i zwolnienie limitów na leczenie szpitalne. Katarzyna Lubnauer w rozmowie z CowZdrow...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Podwyżkę minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich o 30 proc. zakłada projekt rozporządzenia MEiN. Tyle że minister finansów Magdalena Rz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,6 proc., przy wzroście cen usług...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia oraz rozszerzanie uprawnień przedstawicieli innych zawodów medycznych i niemedycznych - to kwestie, którymi po...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Marcin Pieklak - w rozmowie z CowZdrowiu.pl - podsumowuje ostatnie lata w polityce lekowej. Czy był to czas zmarnowany?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

0 zł - tyle po ogłoszonej dziś zmianie wynosi odpis na rezerwę ogólną w tegorocznym planie finansowym NFZ. Pieniądze w całości trafią na zasilenie Fun...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wskazuje na dwa zdrowotne priorytety dla nowego rządu: po pierwsze „skończenie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...