Ministerstwo Zdrowia planuje kolejne działania legislacyjne, mające na celu wprowadzenie limitu wydatków publicznych na opakowania oraz leki gotowe –...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Grupa American Heart of Poland przejmuje od Abris Capital Partners kontrolę nad Grupą Scanmed w Polsce - podali we wtorek uczestnicy tej transakcji. P...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ponad 37 mln Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), które uprawniają do korzystania w niezbędnym zakresie z publicznego systemu opieki me...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Klauzula sumienia nie dla szpitali - tę zasadę, zgodną z obowiązującym prawem - utrwalić ma nowelizacja rozporządzenia, które wprowadza kary dla placó...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ponad 1,2 mld zł z grantu na opiekę długoterminową w szpitalach powiatowych to jedna z najważniejszych pozycji w zmienionym Krajowym Planie Odbudowy. ...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Do partnerów społecznych trafił dziś wyczekiwany dokument - mowa w nim m.in. o planowanych nakładach na ochronę zdrowia oraz celach i miernikach ich r...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,4 pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zwiększenie tegorocznego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o ponad 5,4 mld zł przewiduje projekt zmian przedstawiony sejmowej komisji zdrowia. Posło...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w czwartek konkurs na wybór realizatorów rządowego programu in vitro, który ma ruszyć 1 czerwca. Przeznaczono na niego 5...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

400 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na inwestycje uczelni, mające na celu zniesienie barier utrudniających korzystanie z ic...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pacjenci i pracownicy bronią oddziału dziennego zlokalizowanego przy ulicy Grottgera w Warszawie. W wyniku reorganizacji Instytut Psychiatrii i Neurol...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W ostatnich latach program leczenia czerniaka był - w mojej opinii - jednym z najlepiej działających. Trafiały do niego wszystkie ważne terapie – mówi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zniesienie regionalizacji, dopuszczenie alternatywnych metod utylizacji, większa aktywność samorządów i ściślejsza współpraca szpitali - to niektóre p...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pacjenci i pracownicy bronią oddziału dziennego Instytutu Psychiatrii i Neurologii, zlokalizowanego przy ulicy Grottgera w Warszawie. Niedawno dyrekcj...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Najwyższej Izbie Kontroli pierwsze informacje o wykonaniu wniosków z kontroli, w której negatywnie oceniono realiza...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...