O demografii w ochronie zdrowia przy okazji tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu CowZdrowiu.pl rozmawiało z z dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińcza...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni Leki

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi zakończył opiniowanie wyników badania RECOVERY, którego celem było sprawdzenie zastosowania deks...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W momencie rozpoznania aż ok 85% pacjentów z SM ma postać rzutowo- remisyjną, która dzięki obecnym metodom leczenia może trwać nawet przez kilkanaście...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia wprowadza od dziś ograniczenia w sprzedaży szczepionek przeciwko grypie na jednego pacjenta. W tej sprawie ukazało się obwieszcze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jakie informacje przekazał Minister Zdrowia na temat dostępności produktu?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmie się na najbliższym posiedzeniu m.in. opiniowaniem leków na przebijający...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Łukasiewicz, największa polska organizacja badawcza przystąpiła do EIT Health, czyli europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz innowacji...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Spółka Mabion zawarła porozumienie z Vaxine Pty Ltd., australijską firmą biotechnologiczną, w sprawie rozwoju, produkcji i wprowadzenia na rynek w UE...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Do zespołu niemieckiej firmy farmaceutycznej STADA Arzneimittel dołączyła Paulina Romaniszyn. Od 7 września jest dyrektor generalną polskiego oddziału...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Najważniejszej dane dotyczące SEPSY w infografice przygotowanej z okazji Światowego Dnia Sepsy, ustanowionego dla podnoszenia poziomu wiedzy na temat...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

13 września obchodzimy Światowy Dzień Sepsy, ustanowiony dla podnoszenia poziomu wiedzy na temat tej specyficznej reakcji organizmu na zakażenie. Eksp...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dyrektor generalny AstraZeneca - Pascal Soriot - postuluje rozszerzenie prawa do odszkodowań na rzecz firm farmaceutycznych w przypadku pozwów na tere...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni Leki

Administracja Donalda Trumpa aktywnie rozszerza możliwości administrowania szczepionek przeciwko COVID-19. I choć produkty nie zostały jeszcze zareje...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nie tylko leki syntetyczne, ale również leki zawierające substancje czynne biologicznie będą musiały przejść proces analizy ryzyka wystąpienia zaniecz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotuje stanowiska w sprawie leków na czerniaka, cukrzycę typu 2 oraz przewl...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...