Do listopada 2021 roku wykorzystano tylko połowę ze 161 mln zł, zaplanowanych w budżecie NFZ na Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych. Można dywago...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni Leki

Wprowadzenie nowych świadczeń do katalogu usług aptecznych ma szansę poważnie zamieszać na rynku i wzmocnić pozycję placówek, które zdecydują się je r...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czy kształcimy wystarczająco dużo medyków, by zaspokajać potrzeby pacjentów? Czy szpitale powiatowe bilansowały się finansowo? Jak wyglądał dostęp do...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dzisiejsze zalecenia, stanowiące ósmą aktualizację wytycznych WHO dotyczących terapii w COVID-19, opierają się na dowodach z siedmiu badań z udziałem...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zbyt ogólnie napisana, bez propozycji szczegółowych rozwiązań, nieuwzględniająca w pełni tego, co dzieje się w UE - to niektóre z uwag prawników do pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Refundacja apteczna niemal na styk, a wydatki na RDTL choć wyraźnie przyspieszyły, wykonanie w skali roku mają wciąż niesatysfakcjonujące. Jakie są os...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dziś opublikowano ustawę wprowadzającą Fundusz Kompensacyjny, co oznacza, że za 14 dni większość z przepisów wejdzie w życie. Jakiej wysokości mają by...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmie się na najbliższym posiedzeniu przygotowaniem stanowiska w sprawie leku...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jak informuje CBA, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi N., byłemu Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu oraz przeciwko przedstawiciel...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rząd planuje dla Polski rolę lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Co ma się znaleźć w Rządowym Planie Rozwoju Sektora Biomedycz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne mają stać się narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim potencjał sektora małych i średnich przedsiębior...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Marco Forestiere objął w nowym rokiem funkcję Dyrektora Generalnego firmy Amgen w Polsce.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jakie leki do leczenia szpitalnego zamówiła Polska? Jak odbywa się ich dystrybucja? Co z nowymi terapiami takimi jak Molnupiravir? Na pytania naszej r...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmie się na najbliższym posiedzeniu m.in. lekami na osteoporozę. Czym jeszcze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Na kilkunastu stronach GIF rozpisał swoją strategię na kolejne lata. Wczoraj trafiła do konsultacji.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...