Przy okazji pandemii częściej niż zwykle mówiło się o krwiodawstwie: brakowało krwi, ministerstwo apelowało o osocze. Jednocześnie rozwój medycyny ora...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Organizacja reprezentująca innowacyjne firmy farmaceutyczne szuka nowego dyrektora generalnego, ale to nie jedyna zmiana.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany w rozliczaniu ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Resort przedstawił do konsultacji publicznych pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Belgia, Irlandia i Holandia osiągnęły porozumienie w sprawie cen terapii genowej stosowanej w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) – poinformowała...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Włączenie w produkcję szczepionki przeciwko COVID-19, wniosek o rejestrację leku biopodobnego do produktu Novartisu, czy wyróżnienie przez Google - mi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji modyfikuje swoje plany. Na najbliższym posiedzeniu zajmie się także lekiem na h...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na 11 października, działająca przy AOTMiT Rada zaopiniuje m.in. trzy leki. Jakie?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

O sukcesie środowiska SMA oraz wyzwaniach związanych z leczeniem rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce dyskutowali klinicyści 4 października br., podczas...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu organizowanego przez Agencję Badań Medycznych na utworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Kl...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Coraz skuteczniej diagnozujemy i leczymy pacjentów z rakiem prostaty. Z tego też powodu grupa tych chorych dynamicznie się powiększa. Jednak nadal mam...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Rozwój farmakoterapii w hematoonkologii odbywa się najszybciej. Niestety, postęp ma swoją cenę, ale skuteczniejsze i efektywniejsze terapie redukują...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ostra białaczka szpikowa (AML) rozwija się bardzo szybko, a nieleczona prowadzi do śmierci chorego w ciągu kilku tygodni. Aby poprawić wyniki leczenia...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rozwój metod terapeutycznych w hematoonkologii jest faktem i cieszy zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. O tym jakich zmian w opiece nad chorymi o...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nadwyżka pieniędzy (w 2022 r. względem tego roku) na dopłaty do leków i wyrobów ma być jak co roku podzielona m.in. na refundację całkiem nowych, częs...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Terapia przewlekłej białaczki limfocytowej zmieniła się w ostatnich latach w sposób istotny. Dotychczas najskuteczniejszym sposobem była immunochemiot...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...