Najwyższa Izba Kontroli na podstawie kontroli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przygotowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. S...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

UOKiK stawia zarzuty. W opinii urzędu korzystający z usług Dr Smile mogli mieć utrudniony dostęp do pełnych warunków umowy oraz być poddawani presji w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wyniki badań medycznych wykonanych przez ostatnie kilka lat w jednej z ogólnopolskich sieci laboratoriów medycznych, firmy ALAB, zostały ujawnione w i...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ochrona Polski i Polaków przed globalnym totalitaryzmem organizowanym pod szyldem WHO – taki jest cel protestu, który Konfederacja planuje zorganizowa...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Sejm rozpoczyna merytoryczne prace od ustawy o in vitro. Resort zdrowia zmienia rozporządzenia dotyczące oceniania bólu oraz raportowania do Rządowego...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców twierdzi, że Rzecznik Praw Pacjenta nadużywa swoich uprawnień, wszczynając postępowania przeciwko podmiotom...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Odbieranie, magazynowanie i zagospodarowywanie zakaźnych odpadów medycznych w latach 2019-2022 – a więc również w okresie pandemii COVID-19 – odbywało...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Gdzie doszło do zdarzenia skutkującego szkodą? Kiedy pacjent się o niej dowiedział? Czy zdarzenie miało miejsce po 6 września 2023 r.? Jakie są skutki...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Immunoterapia szturmem wdarła się do onkologii, zmieniając perspektywy patrzenia na długoletnie przeżycia pacjentów z nowotworami złośliwymi. Co więce...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wydłużenie życia osoby po zawale mięśnia sercowego o rok w ramach programu KOS-Zawał - i to rok życia dobrej jakości - kosztuje NFZ niecałe 15 tys. zł...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Listopad to miesiąc coraz mocniej kojarzony z profilaktyką nowotworów męskich. Gdy kilkanaście lat temu zachęcano mężczyzn do zapuszczania w listopadz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ścisła współpraca lekarzy, wspólne procedury i algorytmy postępowania mają zapewnić kompleksową opiekę nad kobietami w ciąży i ich dziećmi, dzięki pod...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego, w odróżnieniu od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, nie jest waloryzowana co roku. Jej wysokość nie zmieniła się od 201...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

In vitro finansowane z pieniędzy publicznych to jeden z zapowiadanych przez KO 100 konkretów na 100 dni, a zarazem element umowy koalicyjnej. Jakie je...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

O wydłużenie urlopów macierzyńskich matek wcześniaków o czas, jaki ich dzieci muszą spędzić po urodzeniu w szpitalu apelują organizacje współtworzące...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...