Zmiany w POZ wchodzą w życie już od 1 lipca. Dziś NFZ opublikował ważne przepisy dotyczące finansowania profilaktyki i dodatkowych badań.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Chociaż temat pandemii nieco przycichł, to COVID-19 wciąż istnieje. Dlatego powołana do pracy przy premierze Rada ds. COVID-19 wciąż działa i wydaje n...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W imieniu Lekarzy Rodzinny Dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk przedstawiła komentarz do planowanych reform - wynagrodzenia, a także zmian w organizacji P...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

GUS podsumował dane na temat ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Okazuje się, że pomoc doraźną najłatwiej otrzymają mieszkańcy woj. Mazowieckiego. Na ko...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni POZ i AOS

Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia jest jednym z priorytetowych obszarów działań podejmowanych w resorcie zdrowia. O dalszych planach rozwoju e-zdrowi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W przychodniach już nie ma, a w szpitalach mogą się skończyć zapasy leków dla pacjentów zakażonych Sars-Cov-2, tymczasem planów zakupowych nie widać....

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wprowadzenie koordynowanej opieki do poradni POZ jest pożądaną przez środowisko i niezbędną do wprowadzenia zmianą - podkreśla Porozumienie Zielonogór...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zmiana filozofii płacenia za usługi, więcej diagnostyki plus opieka koordynowana. To główne wyznaczniki nowej reformy POZ, której podstawy przedstawil...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Już za kilka dni lekarze POZ zyskają możliwość kierowania pacjentów na dodatkowe badania diagnostyczne. To wynik rozporządzenia, które ma wejść w życi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Lekarze i lekarze dentyści, którzy dotychczas wykonywali zawód w podmiocie przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

MZ zmienia przepisy w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej. Do pakietu badań wprowadza takie, o które zabiegali eksperci i wspominali o tym m.in. w w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Na ile placówki medyczne są gotowe do elektronicznej dokumentacji medycznej, czy wykorzystują sztuczną inteligencję i telemedycynę? Między innymi to c...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić zmiany w trzech rozporządzeniach o świadczeniach gwarantowanych z zakresu: ambulatoryjnej opieki specjalistycz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, które wprowadza program pilotażowy elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadcze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W poniedziałek 9 maja Ministerstwo Zdrowia udostępniło nowy projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa wraz z listą uwag. Zar...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...