Jak udało się ustalić redakcji Cowzdrowiu.pl, wśród osób startujących w konkursie na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego jest obecny w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Miały być podwyżki wynagrodzeń, a obecnie wygląda to bardziej na gruszki na wierzbie. Szczególnie odczuwają to pielęgniarki, wśród których narasta fru...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Znamy liczbę kandydatów, którzy złożyli dokumenty w konkursie na zastępcę Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy po słowach Jarosława Kaczyńskiego na temat wynagrodzeń lekarzy najpierw zwrócił się listowni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw poinformował o ważnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zapadł w kwestii rekla...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nie opadają emocje po słowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat wysokości zarobków lekarzy, którzy jego zdaniem mogą zarabiać nawet 60-80 ty...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Rafał Drwiła objął stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. O zmianie poinformowało Polskie T...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W trakcie spotkania z mieszkańcami Konina prezes Jarosław Kaczyński komentował temat nakładów na ochronę zdrowia. Pochwalił swoją partię za zwiększeni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni POZ i AOS

Reforma podstawowej opieki zdrowotnej oraz nikłe jej finansowanie może okazać się gwoździem do trumny jedynego dobrze funkcjonującego elementu systemu...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

PONIEDZIAŁEK, 25 lipca 2022Światowy Dzień Przeciwdziałania UtonięciomWTOREK, 26 lipca 2022RDS11.00 Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W ostatnim naborze rezydenckim na terenie województwa mazowieckiego żaden z młodych lekarzy nie wybrał hematologii jako specjalizacji. Nie bez powodu...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wystosowało apel do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych działań w sprawie wzoru karty badań do celów s...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Odbyło się pierwsze posiedzenie Koordynatorów Wojewódzkich Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Na spotkaniu, które odbyło się w biurze Krajowej Izby Fizjot...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Każda izba zawodu medycznego nakłada na swoich członków obowiązek opłacania składki. W przypadku każdego zawodu istnieje możliwość opłacania niższej s...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia i jego kierownictwo profilaktykę odmienia przez wszystkie przypadki. Uruchamia nowe projekty, redefiniuje je i … zmienia źródła f...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...