Jak tworzyć kampanie społeczne promujące ideę transplantacji i dawstwo, jak mówić o tym w debacie publicznej i z rodzinami potencjalnych dawców, jak p...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W nowym roku akademickim lekarzy kształcić będzie 36 uczelni, na studiach lekarskich będzie w sumie 10 tys. 289 miejsc. Nowe rozporządzenie w tej spra...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prof. Robert J. Gil, kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWIA w Warszawie objął ster w Polskim Towarzystwie Kardiologiczn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jako pierwsi informujemy, że prof. Marek Gierlotka z Opola stanie na czele PTK w kadencji 2025-2027. Do tego czasu, przez najbliższe dwa lata, będzie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Opieka farmaceutyczna, przeglądy lekowe, szczepienia w aptekach – rola farmaceutów w systemie ochrony zdrowia stale rośnie. Od ponad dwóch lat farmace...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zaświadczenie od proboszcza musi dostarczyć kandydat na kierunek lekarski w założonej przez ojca Tadeusza Rydzyka Akademii Kultury Społecznej i Medial...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W życie weszła duża nowelizacja ustawy refundacyjnej (DNUR), a do publikacji skierowano rozporządzenia dotyczące breast cancer unitów. NFZ uruchomił r...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Samorząd diagnostów upomina się akty wykonawcze do ustawy o medycynie laboratoryjnej. Muszą one w pełni funkcjonować najpóźniej od 10 grudnia br. Moni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

MZ doprecyzowuje przepisy, bo sądy wydawały stanowiska stojące "w sprzeczności do założeń projektodawcy". Chodzi o zapisy dotyczące trzyosobowych zesp...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Choć resort zdrowia usunął - zgodnie z postanowieniem sądu - wpis, który zdaniem OZZL miał szkalować lekarzy, związkowcy zapowiadają dalszą walkę. Prz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz nowego Dyrekto...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wobec zmian demograficznych i społecznych, w obliczu tzw. długu zdrowotnego po pandemii, zarządzanie profilaktyką i promocją zdrowia powinno być dla s...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Do zadań nowo powołanego zespołu należy m.in. uproszczenie zasad preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe oraz recepturowe a także opracowanie w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Co nowego w wytycznych naukowych dotyczących diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca? Czy jesteśmy świadkami przełomu w rozpoznaniu i leczeniu „sta...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wprowadzone zmiany dotyczą załącznika do umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...