Zrobimy wszystko, żeby to, co dobre w tej ustawie, wdrożyć jak najszybciej, ale ona wymaga doprecyzowania – przekonywała minister zdrowia Izabela Lesz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nadal nie ma zgody co do kształtu projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej zaprezentowało pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) ponownie rozpoczyna proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudniony...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy nadal będą mogli podejmować w Polsce pracę w trybie uproszczonym. Ostatnia nowelizacja specustawy ukraińskiej wydłuży...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ogłoszono kolejny konkurs na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Poprzedni nie zakończył się wyłonieniem kandydata. Dokumenty składać moż...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prof. Marcin Magierowski, kierownik Pracowni Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej Katedry Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ośmioro kandydatów spełniło wymagania formalne w konkursie na stanowisko wiceprezesa NFZ ds. służb mundurowych. Kto znalazł się na liście?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu post...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) stwierdził, że naruszono prawa 27-letniej pacjentki, która w sierpniu 2023 r. zmarła po porodzie w Regionalnym Szpitalu w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Można zwiększyć odsetek nastolatków zaszczepionych przeciw HPV, umożliwiając szczepienie starszych dzieci w aptekach, lekarze o uznanym autorytecie ni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni

Resort zdrowia określa tematykę kursów dla ratowników medycznych oraz dla farmaceutów chcących wykonywać szczepienia. Opublikowano rozporządzenie doty...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych informuje, że dr hab. Edyta Borkowska została powołana przez minister zdrowia na konsultanta krajowego w dzied...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 15 lutego akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nich jest 11 nowych profe...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jestem lekarzem, jestem człowiekiem – pod tym hasłem Naczelna Izba Lekarska rozpoczyna kampanię społeczną, mającą przybliżyć codzienną pracę lekarzy i...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szacuje się, że 80 proc. światowej populacji jest zagrożone jedną lub większą liczbą chorób przenoszonych przez wektory takie jak komary, muchy czy pl...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...