Listopadowa lista refundacyjna jest rekordowa pod względem nowych leków wprowadzonych na wykazy. O komentarz do zmian poprosiliśmy Macieja Miłkowskieg...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni Wideo i podcasty

Szpitale powiatowe boją się o swój los. Z 23 szpitali należących do Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zaledwie dwie placówki dają sob...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni Wideo i podcasty

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przygląda się wdrażaniu zapisów ustawy o płacach minimalnych. Zdaniem Marioli Łodzińskiej, wiceprezes NRPiP, sy...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Najbardziej „namacalnym” sukcesem w kontekście Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne jest zmieniające się obli...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Finanse Wideo i podcasty

Dziś (20.10) obchodzimy Światowy Dzień Osteoporozy. Postępująca niepostrzeżenie, dotykająca w sposób szczególny kobiet w wieku pomenopauzalnym osteopo...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni otworzył całą erę badań genetycznych, a więc poszukiwania terapii genowych, aby reperować błędy wrodzone, związane...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Ostatnie trzy lata pokazały, jak istotną i potrzebną instytucją jest Agencja Badań Medycznych na polskim rynku farmaceutycznym, czy w ogóle na rynku...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Digitalizacja to ogromne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia, ale przede wszystkim ogromne szanse - mówi w rozmowie z redakcją CowZdrowiu.pl Maciej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Budynki Instytutu Matki i Dziecka powstały na początku XX w., czyli 120 lat temu. Instytut trwa więc w nieustającej przebudowie, ale nie ogranicza się...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Choroby zapalne skóry to choroby nie tylko ciała, ale również duszy. Jednym ze schorzeń, które dotyka w sposób szczególny najmłodszych pacjentów, jest...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Polska onkologia znajduje się w procesie kluczowych zmian organizacyjnych. W ramach tworzonej Krajowej Sieci Onkologicznej zaplanowano m.in. utworzeni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Padaczka lekooporna to bardzo trudny i złożony fenomen chorobowy. Padaczka to jest tylko termin oznaczający całą grupę różnych zespołów chorobowych,...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

O problemach, z którymi zgłaszają się Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców osoby prowadzące działalność leczniczą, rozmawiamy z dr. Markiem Wo...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Koordynowana opieka nad pacjentem po zawale serca, tzw. KOS-zawał, okazała się być skutecznym modelem organizacji opieki. Potrzeba nam więcej takich i...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Przesuwanie leków z wyższych linii do niższych, terapie dwu czy trzy cząsteczkowe, całkiem nowe leki - prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos opowiada o...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...