Firma Famed Żywiec eksportuje swoje wyroby i technologie medyczne do 113 krajów i ma ponad 90 mln zł przychodów rocznie. Właśnie zmieniła właściciela....

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

"Aby naprawdę zmienić opiekę zdrowotną, sztuczna inteligencja będzie musiała uczyć się tak jak my" – uważa Vijay Pande, specjalista w zakresie opieki...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Monitorowanie stanu zdrowia m.in. seniorów, osób z przewlekłymi chorobami oraz dla kobiet w ciąży czy wideokonsultacje z psychiatrą - to nowe rozwiąza...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Przez cztery sekundy, na płaszczyźnie zajmującej 15 proc. powierzchni – w taki sposób ma być emitowane ostrzeżenie towarzyszące reklamom wyrobów medyc...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Aplikacje związane ze zdrowiem mogą ubiegać się o certyfikat Ministerstwa Zdrowia i miejsce w Portfelu Aplikacji Zdrowotnych (PAZ). W piątek resort ud...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Publikacja unijnego Q&A dotyczącego wyrobów medycznych jest w wynikiem ostatniej zmiany Rozporządzenia 2017/745 (MDR) i 2017/746 (IVDR), która przed...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Materiały kompozytowe zdolne samoczynnie i nieustannie zabijać bakterie i zapobiegać rozwojowi ich kolonii opracowali naukowcy Instytutu Fizyki Jądrow...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Wyroby medyczne Wideo i podcasty

Obrzęki limfatyczne w chorobie nowotworowej: w sytuacji, gdy refundowane jest leczenie i odpowiednie wyroby medyczne, bardzo wielu pacjentów nie jest...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Unia chce poprawić gotowość i reagowanie na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne (CBRN) - Komisja buduje strategiczne rezerwy...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Sztuczna inteligencja odpowiadająca na pytania pacjentów, domowe laboratoria medyczne, aplikacje zdrowotne na receptę i wtórne wykorzystanie danych zd...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W minionym roku wszystkie kraje UE doświadczyły problemów związanych z brakami leków. Zdaniem farmaceutów z co czwartego kraju UE problem braku leków...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

WHO poinformowała, że rozszerzyła dochodzenie w sprawie potencjalnego zanieczyszczenia glikolem dietylenowym i glikolem etylenowym w syropach na kasze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Niespójne regulacje prawne, brak odpowiednich zachęt inwestycyjnych i zbyt niskie finansowanie publiczne - to największe bariery dla rozwoju branży fa...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Mijający rok był wymagającym czasem dla branży wyrobów medycznych. O podsumowanie dotychczasowych zmian i nakreślenie wyzwań, z jakimi uczestnicy rynk...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Komisja Europejska przychyliła się do wniosku branży wyrobów medycznych i zdecydowała, że wydłuży czas niezbędny na certyfikację produktów. Głównym po...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...