Resort zdrowia zaakceptował niektóre z uwag do rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zakaz występowania lekarzy w reklamach powinien dotyczyć również materiałów promujących kosmetyki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy t...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

We wrześniu Państwowa Inspekcja Sanitarna zakończyła kolejną ogólnopolską kontrolę produktów biobójczych, stosowanych do odstraszania i zwalczania kom...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni Wyroby medyczne

Nowości rynkowe branży medycznej, debaty na temat aktualnych wyzwań stojących przed sektorem ochrony zdrowia a także prezentacja najbardziej obiecując...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szykują się duże zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Od przyszłego roku będą nowe ceny i limity dopłat, zmienią się również ni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Lista sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami dostępnego w rządowej wypożyczalni będzie aktualizowana częściej niż raz na pół roku – zadeklarował we...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Urządzenia sprawdzające, czy kierowca jest pod wpływem narkotyków, fałszują wyniki – alarmują policjanci. Błędne odczyty wykazano w 60 proc., a w niek...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Poczta Polska będzie dostarczać sprzęt specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami z centralnej wypożyczalni technologii wspomagających, utworzon...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czy przy okazji wprowadzenia DNUR, czyli dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, MZ podniesie stawki opłat dla firm zabiegających m.in. o refundację l...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Uruchomienie długo oczekiwanej wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami ogłosili we wtorek w Nowej Wsi Ełckiej wiceminister rodziny i pol...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

O podpisaniu dwóch zdrowotnych ustaw poinformowała dziś wieczorem Kancelaria Prezydenta, choć sam podpis miał być złożony pod aktami prawnymi w ponied...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Nieregularną przestrzeń trudno jest wypełnić twardymi kształtkami o z góry zdefiniowanych rozmiarach i kształcie. W takich przypadkach chirurg musi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Poza zagwarantowaniem darmowych leków dla kobiet w ciąży i połogu, Ministerstwo Zdrowia rozszerza też dostępność do wyrobów medycznych. Jak niedawno i...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia pracuje nad ostateczną wersją projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, który był...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Do 10 lipca resort zdrowia prowadził konsultacje projektu nowego wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, który m.in. obniża dopłaty ze stron...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...