Wraz ze wzrostem liczby zakażeń rośnie również zainteresowanie testami na obecność COVID, które dostępne są w aptekach. Wg PEX Pharma Sequence w ciągu...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Producent sensora do monitorowania zmian temperatury WARMIE i dysponująca systemem telemedycznym skracającym leczenie ran spółka Polmedi połączyły się...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Okulary to w świetle prawa wyrób medyczny, na który – podobnie jak na protezę czy obuwie ortopedyczne – przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Kardiowerter - defibrylator to niewielkie urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest rozpoznawanie groźnych dla życia arytmii i wykonanie odpowie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni Wyroby medyczne

Ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych, potrzebujących ortez czy protez, a także stosujących systemy do monitorowania glikemii. Od przyszłego roku...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia zaakceptował niektóre z uwag do rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zakaz występowania lekarzy w reklamach powinien dotyczyć również materiałów promujących kosmetyki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy t...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

We wrześniu Państwowa Inspekcja Sanitarna zakończyła kolejną ogólnopolską kontrolę produktów biobójczych, stosowanych do odstraszania i zwalczania kom...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni Wyroby medyczne

Nowości rynkowe branży medycznej, debaty na temat aktualnych wyzwań stojących przed sektorem ochrony zdrowia a także prezentacja najbardziej obiecując...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szykują się duże zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Od przyszłego roku będą nowe ceny i limity dopłat, zmienią się również ni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Lista sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami dostępnego w rządowej wypożyczalni będzie aktualizowana częściej niż raz na pół roku – zadeklarował we...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Urządzenia sprawdzające, czy kierowca jest pod wpływem narkotyków, fałszują wyniki – alarmują policjanci. Błędne odczyty wykazano w 60 proc., a w niek...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Poczta Polska będzie dostarczać sprzęt specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami z centralnej wypożyczalni technologii wspomagających, utworzon...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czy przy okazji wprowadzenia DNUR, czyli dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, MZ podniesie stawki opłat dla firm zabiegających m.in. o refundację l...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Uruchomienie długo oczekiwanej wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami ogłosili we wtorek w Nowej Wsi Ełckiej wiceminister rodziny i pol...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...