Ministerstwo Zdrowia podsumowało dane na temat dotacji przekazanych uniwersytetom medycznym na rzecz świadczeń dla studentów i doktorantów. Uczelnie o...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

"System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych" to nazwa programu, który powołało Ministerstwo Zdrowia. W j...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

GUS podał tzw. szybki szacunek inflacyjny. Z danych opublikowanych 1 lipca wynika, że wzrost cen w czerwcu 2022 r. wyniósł 15,6 proc. porównując rok d...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

System robotyczny Varsius, który wykorzystywany jest w Polsce obok systemu da Vinci, a zabiegi z nim są refundowane, został już wykorzystany do przepr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaleciła koncernom farmaceutycznym modyfikację szczepionek przeciwko COVID-19. Zaktualizowana formuła m...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,6 proc. (w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od 1 lipca wchodzą w życie dwie ustawy mające wpływ na płace medyków. Po pierwsze ustawa o najniższych wynagrodzeniach, której proces legislacyjny na...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jak i kiedy sfinansowany będzie wzrost wynagrodzeń dla medyków i części pracowników niemedycznych? Od 1 lipca, czyli już dziś, pracownicy placówek med...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

U 50 osób rocznie lekarze stawiają diagnozę - rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA. Aby choroba się nie rozwinęła, chorzy powinni otrzymać leczenie zanim...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wystosował pismo do ministra zdrowia. Dokument zawiera stwierdzenie, że część ustna Państwowego Eg...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pfizer i BioNTech ogłosiły zawarcie umowy na dostawę szczepionek przeciwko COVID-19 z rządem Stanów Zjednoczonych. Porozumienie opiewa na 105 mln dawe...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

"Stanowisko to kompromituje jego autorów jako rządowych ekspertów" tak o słynnym już dokumencie wydanym przez Radę ds. Covid-19 wypowiada się Bożena J...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił nowy projekt zarządzenia w kwestii zawierania i realizacji umów przez szpitale na programy lekowe. Czas na nadsył...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

11 lipca 2022 r. odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Rada ma zająć się m.in. pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowy raport podsumowujący wydatki na leczenie w 2021 roku. Z danych opracowanych przez instytucję wynika, że śred...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...