MZ doprecyzowuje przepisy, bo sądy wydawały stanowiska stojące "w sprzeczności do założeń projektodawcy". Chodzi o zapisy ws. 3-osobowych zespołów tra...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Amyloidoza transtyretynowa to choroba głównie kardiologiczna, mimo, że może też dawać inne objawy, ale głównie my - kardiolodzy ją rozpoznajemy. Mam...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Osoby po przeszczepieniu, dawcy i biorcy z całej Polski, sławy polskiej medycyny transplantacyjnej, koordynatorzy transplantacyjni, przyjaciele i symp...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Dla mnie najbardziej traumatyczne było to, kiedy orzekałam o śmierci mózgu u 14-letniego chłopca, u którego doszło do zgonu właśnie w wyniku wypadku...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nowe badania genetyczne potrzebne w onkologii, leki stosowane w czerniaku, hematoonkologii, niedoczynności przytarczyc, a także programy samorządowe,...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dane, jakimi dysponują instytucje zajmujące się zdrowiem i chorobami Polaków, pomagają kształtować politykę zdrowotną. W celu ich lepszego wykorzystan...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pod uwagę brano trzy cechy kolejnych mutacji: ich zaraźliwość, zjadliwość i śmiertelność. Co ciekawe, wraz z ewolucją koronawirusa zmieniały się także...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Gruźlica pozostaje najbardziej śmiertelną chorobą infekcyjną na świecie. Dostępne narzędzia diagnostyczne i leki pozwalają skutecznie z nią walczyć, a...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

214 produktów znalazło się na nowej liście antywywozowej, która zacznie obowiązywać od 25 września. Nadal duża jej część to insuliny, wciąż może brako...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Obecność bakterii Vibrio vulnificus w Bałtyku nie jest niczym niezwykłym. Do zakażeń, które powodują m.in. martwicze zapalenie powięzi, dochodzi jed...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Choć resort zdrowia usunął - zgodnie z postanowieniem sądu - wpis, który zdaniem OZZL miał szkalować lekarzy, związkowcy zapowiadają dalszą walkę. Prz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę minister zdrowia Katarzynie Sójce na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w dostępie do świadcz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Tylko 14 proc. porodów w Polsce odbywa się ze znieczuleniem. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich brak faktycznej możliwości podania znieczulenia, gdy...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku zawieszone będzie nakładanie kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w specjalistycznym Zespole Ratownictwa...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szacuje się, że nawet 650 tys. osób w Polsce na choruje na choroby neurodegeneracyjne. 2/3 przypadków stanowi choroba Alzheimera. 21 września obchodzi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...