Jakie wydarzenia, istotne dla systemu ochrony zdrowia i jego uczestników, zaplanowano na tydzień 15-21 kwietnia? O tym w redakcyjnym kalendarzu.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Sejm skierował do dalszych prac w komisji wszystkie cztery projekty dotyczące aborcji. W związku z płacowym projektem pielęgniarek resort zdrowia wyst...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Usunięcie kryterium wieku jako kryterium kwalifikacji do programu badań prenatalnych – to główny cel projektu, który trafił właśnie do konsultacji. Ob...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ustawę refundacyjną czekają zmiany. Wiceminister Maciej Miłkowski spotkał się dziś z branżą farmaceutyczną i jak wynika z informacji od uczestników sp...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Umożliwimy położnym ordynowanie antykoncepcji awaryjnej – poinformowała w piątek za pośrednictwem portalu społecznościowego minister zdrowia Izabela L...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W Pracowni Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu po raz pierwszy wszczepiono reduktory przepływu do zatoki wieńcowej. To szansa dla cho...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pierwsze posiedzenie komisji do rozpatrzenia projektów dotyczących aborcji odbyło się niedługo po piątkowych głosowaniach. Wybrano prezydium tego grem...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wszystkie cztery projekty dotyczące aborcji mają trafić do podkomisji nadzwyczajnej - powołanej w celu ich rozpatrzenia. Posłowie nie zgodzili się na...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jak ubiegać się o świadczenie wspierające? Kto jest uprawniony do tego świadczenia? Ile ono wyniesie i od czego zależy jego wysokość? Jak ustrzec się...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Izabela Leszczyna podkreśliła w piątek podczas konferencji prasowej, że zapowiedziany przez MEN nowy przedmiot edukacja zdrowotna pomoże uczniom wyrob...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

10 kwietnia 2024 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego głosowali w sprawie zmian w prawodawstwie farmaceutycznym UE. Publikujemy pierwsze komentarze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Potrzebne są odważne decyzje. Z samorządowego punktu widzenia – np. określenie, jaki ma być model szpitala lokalnego, regionalnego, subregionalnego. O...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nawet najbardziej wyrafinowane algorytmy i technologie nie mogą diagnozować i leczyć chorób bez udziału człowieka - stwierdzili naukowcy z Collegium M...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Plakaty, nagranie z USG i mnóstwo wielkich słów - o życiu, zabijaniu, konstytucji i prawie do decydowania. W Sejmie zakończyła się debata o projektach...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia zamierza wydłużyć o kolejny rok program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystają...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...