Który lek refundować, a który budzi wątpliwości co do skuteczności lub relacji skuteczność-cena? Rada Przejrzystości AOTMiT spotka się 29 lipca i ocen...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zbyt łatwo dostępne i za tanie – tak jest obecnie w przypadku zarówno alkoholu, jak i papierosów. Resorty zdrowia i finansów planują działania ogranic...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jak obliczać wskaźniki wzrostu lipcowych podwyżek? Trwa dyskusja między pracodawcami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) a Agencją Oceny Technologii M...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Będzie można pobierać zarówno rentę rodzinną, jak i inne świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jedno...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) poinformował we wtorek o wycofaniu z obrotu i zakazie wprowadzenia do obrotu wszystkich serii leku Qutiro 5mg/10...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada pakiet zmian w zakresie finansowania fizjoterapii, obejmujący korekty wycen świadczeń i aktualizację koszyka świadc...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Tegoroczny plan finansowy NFZ zwiększy się o ponad 3 mld zł. Ma to związek z przekazaniem Funduszowi obligacji. Dodatkowe pieniądze – zgodnie z wcześn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Sejmowa komisja zdrowia poparła projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi. Nowela ma charakter techniczny – przewiduje przeniesienie części...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Problem braku lekarzy chętnych do pracy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego jest podnoszony od lat, również w związku z planowaną now...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, które działały w urzędach wojewódzkich, zostały zlikwidowane z początkiem lipca. Co z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W 2023 r. wystawiono 495,1 mln recept – o blisko 42 mln więcej niż w 2022 r. - z czego 96,6 proc. miało postać elektroniczną – wynika z danych opublik...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W ostatnim tygodniu przed sejmowymi wakacjami posłowie zajmujący się ochroną zdrowia nie będą próżnować. Zaplanowano aż trzy posiedzenia komisji zdrow...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

-Ponad 90 proc. ankietowanych jest gotowych do poszerzania swoich kompetencji zawodowych i już aktywnie się doszkala. Prawie tyle samo jednak nie czuj...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Polska jako kraj nie straciła odporności środowiskowej na odrę – przekonuje minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zapewnia, że kierowany przez nią resor...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w poniedziałek w telewizji TVN24, że unieważniła przetarg ogłoszony przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), a...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...