- Po wybuchu pandemii park na Woli, przy którym mieszkam, stał się smutniejszy od cmentarza. Mam nadzieję, że mamy to już za sobą i taka sytuacja nigd...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, złożył (14 lipca) zażalenie na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia w spr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Według Amnesty International władze państw muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za śmierć pracowników medycznych i pracowników podstawowych u...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Na 8 sierpnia medycy wyznaczyli termin manifestacji i wykorzystują przy jej organizacji szyld Porozumienia Zawodów Medycznych. Czy uda się reaktywować...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ważna zmiana m.in. dla lekarzy. To czy pacjent jest ubezpieczony i NFZ zapłaci za jego leczenie, będzie można sprawdzić np. przez aplikację gabinetową...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nowelizacja Kodeksu karnego zaostrzająca kary za niektóre przestępstwa, w tym wobec medyków, jest niezgodna z konstytucją ze względu na naruszenie pro...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Urealnienie wymogów w zakresie norm zatrudniania pielęgniarek i optymalizacja kosztów - tak w skrócie MZ opisuje projekt zmian prawnych, które trafiły...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni

W ramach kampanii „W kobiecym interesie” instytut ARC Rynek i Opinia przeprowadził badanie, które miało na celu poznanie standardów korzystania z usłu...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dzień zaczynamy od 267 nowych przypadków koronawirusa, potwierdzonych w testach – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejnych 12 osób.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni POZ i AOS Szpitale

Samorząd lekarski przekazał swoje propozycje dotyczące kierunku oczekiwanych zmian w kodeksie karnym w celu ponownej nowelizacji art. 37a kodeksu karn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni Finanse

Jak zmienia się opieka psychiatryczna? Ilu mamy lekarzy specjalistów?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową. Wiele z nich powstało dzięki zaangażowaniu dentystów, którzy niejednokrotnie wyłożyli...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

We wtorek, 14 lipca, o godz. 10, pod patronatem www.cowzdrowiu.pl odbędzie się webinarium „Kadry medyczne w dobie koronawirusa”.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że niektóre placówki mają trudności w dostępie do bezpłatnego testowania pacjentów i pracowników pod kątem koron...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zwolennicy obu kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta RP wystosowali apele do środowiska lekarskiego, przekonując w nich do własnych argumentó...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...