Odsyłanie pacjentów przez szpitale i poradnie przyszpitalne do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w celu wykonania badań, wystawienia zwolnie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nowy pilotaż w zakresie centralnej e-rejestracji, która ma uleczyć piętę achillesową polskiego systemu ochrony zdrowia – kolejki – rozpocznie się na p...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni POZ i AOS

Kardiologia, programy profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi w zakresie etapu podstawowego – te świadczenia objąć ma pilotaż e-rejestracji....

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pracujemy w resorcie zdrowia nad listą procedur, które będą lepiej wycenione w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej niż w szpitalach - zadekl...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Grupa American Heart of Poland przejmuje od Abris Capital Partners kontrolę nad Grupą Scanmed w Polsce - podali we wtorek uczestnicy tej transakcji. P...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Porada laktacyjna lekarza i położnej będzie świadczeniem gwarantowanym w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? Naczelna Izba Pielęgniarek i P...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dwa nowe badania genetyczne trafią do koszyka i będą wykonywane ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Skrócić ma to okres „odysei diagnostycznej” i...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dostęp do specjalistów, braki kadrowe i bariery mentalne personelu POZ, trudny sposób rozliczania, a także problemy informatyczne blokują szybszy rozw...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Każda wizyta w przychodni POZ może być okazją do zachęcania do szczepień, również do zaszczepienia się przeciwko wirusowi HPV. – Bardzo ważna jest tu...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Okulista niezmiennie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne, laryngologia – w przypadku oddziałów szpitalnych, choć i tak wszys...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia określa zasady przeprowadzania procedury akredytacyjnej. Co powinien zawierać plan przeglądu? Co będą oceniać wizytatorzy? Co zostanie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni POZ i AOS Finanse

Modyfikacja definicji lekarza w trakcie specjalizacji, uzupełnienie definicji specjalisty psychologii klinicznej, aktualizacja warunków spełnienia kry...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W jaki sprzęt należy wyposażyć placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), aby były łatwiej dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, j...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się o udostępnienie danych do świadczeniodawców, którzy w 2023 r. realizowali z Naro...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Naczelna Rada Lekarska (NRL) pozytywnie zaopiniowała proponowane przez resort zdrowia zmiany w zakresie zasad prowadzenia kursu medycyny rodzinnej. Ki...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...