Ze strony Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej można pobrać broszurę "ABC pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytową, czyli krótki przewodnik obsługi cho...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni POZ i AOS Szpitale

Samorząd lekarski przekazał swoje propozycje dotyczące kierunku oczekiwanych zmian w kodeksie karnym w celu ponownej nowelizacji art. 37a kodeksu karn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni Finanse

Jak zmienia się opieka psychiatryczna? Ilu mamy lekarzy specjalistów?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W najbliższy wtorek sejmowa Komisja Zdrowia miała zająć się prezydenckim projektem ustawy o Funduszu Medycznym. Posiedzenie odwołano, ale jest już mow...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prezes NFZ przeznaczył także dodatkowe środki finansowe przeznaczone na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową. Wiele z nich powstało dzięki zaangażowaniu dentystów, którzy niejednokrotnie wyłożyli...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nowy tydzień zaczynamy od 299 nowych przypadków koronawirusa, potwierdzonych w testach – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejnych 5 osób.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

We wtorek, 14 lipca, o godz. 10, pod patronatem www.cowzdrowiu.pl odbędzie się webinarium „Kadry medyczne w dobie koronawirusa”.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Polski rząd złoży ofertę ulokowania w Polsce siedziby Europejskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Poprosiłem wszystkie podmioty, żeby zgłaszały swoje uwagi. Nie można się teraz spotykać tak swobodnie jak kiedyś, ale ze wszystkimi uwagami zgłoszon...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że niektóre placówki mają trudności w dostępie do bezpłatnego testowania pacjentów i pracowników pod kątem koron...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zwolennicy obu kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta RP wystosowali apele do środowiska lekarskiego, przekonując w nich do własnych argumentó...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

System potrzebuje przede wszystkim poprawy finansowania, a nie kolejnych projektów ustaw, które nic nie wnoszą. Dlatego zależało nam na przekazaniu 2...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał opinię, która zobowiązuje firmy do ograniczenia w jak największym stopniu obecności...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W poniedziałek (13.07) zbierze się Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Będzie opiniowała leki m.in. na szpiczaka,...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...