Sejm odrzucił wszystkie 22 poprawki Senatu do ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Projekt czeka na prezydencki podpis, a głowa państ...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości, działająca przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, opublikowała swoje rekomendacje dotyczącą działań pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czujesz, że twoje prawa pacjenta zostały naruszone? Zgłoś się do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). Urząd pochwalił się właśnie wynikami spraw, które zako...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nowy zarząd główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego zaczyna kadencję. W czwartek odbyło się walne zgromadzenie i wybory.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej po 26 latach będzie miał nowego dyrektora. Janusz Jerzak, dot...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Koncerny Glaxo Smith Kline i Novartis ogłosiły podjęcie współpracy na rzecz walki z 20 chorobami, które najsilniej dotykają ludność w krajach uboższyc...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W ocenie Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta może zmniejszyć liczbę zdarzeń niep...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wszystko wskazuje na to, że projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiota...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym w maju osiągnęła wartość 3,58 mld zł, co stanowi wzrost o 14,6 proc. w stosunku do analogicznego...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni POZ i AOS

Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia jest jednym z priorytetowych obszarów działań podejmowanych w resorcie zdrowia. O dalszych planach rozwoju e-zdrowi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Spółka PolTREG poinformowała o powołaniu Piotra Trzonkowskiego na prezesa zarządu na kolejną, 5 letnią kadencję. Funkcje członków zarządu będą pełnić...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W przychodniach już nie ma, a w szpitalach mogą się skończyć zapasy leków dla pacjentów zakażonych Sars-Cov-2, tymczasem planów zakupowych nie widać....

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

SDS Optic otrzymało zgodę Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) na rozpoczęcie badań kli...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

106 tys. zł wyniosły koszty pomocy Polce, która dostała ataków duszności w czasie podróży w Azji. Na szczęście miała ubezpieczenie, które kosztowało j...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny spotkała się z przedstawicielami branży farmaceutycznej by rozmawiać o odporności systemu na szoki taki...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...